Rusland.dk (150)

Rusland.dk går open source

Nej, du er kommet det rigtige sted hen! Det er bare Rusland.dk, der nu har gennemført den varslede opgradering af sit design. Bortset fra lidt oprydning er næsten alt indholdet intakt, lige som det vil fortsætte med at være gratis.

Konverteringen betyder et farvel til Lotus Notes som webserver og database. I stedet har Rusland.dk taget springet ind i den nyeste open source teknologi. Webstedets over 100 dokumenter er trukket ud i markdown-format, hvorefter de nu publiceres ved hjælp af den statiske side generator Hugo.

Resultatet er blevet et - forhåbentligt - meget hurtigere og enklere websted. Til gengæld skal du vænne dig til at klikke rundt på en ny måde. Og der vil uundgåeligt være noget, som ikke virker i en periode. Hav venligst lidt tålmodighed med dette. Men skriv også gerne en mail til webmaster, som hermed byder både eksisterende og nye brugere velkomne i de nye rammer.

Seneste poster:

Anne Cathrine Riebnitzsky er sprogofficer i russisk og forfatter, og hun har tidligere været ansat ved Den danske ...

Peter Schøtt Knudsen er cand.jur., og han har tidligere været ansat ved Novo Nordisk ...

Kim Michael er billedkunstner og forfatter, og han ejer Roskildegalleriet. Han har tidligere boet i Rusland som voksen ...

Morten Sadolin (afdød) var cand.polit., og han var i en periode ansat ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ...

Boris Berlin, og han er medejer af Iskos Berlin Design. Han er født i Rusland ...

Per Enevold er cand.phil. i musikvidenskab og dirigent, og han er ansat ved Trinitatis Kantori ...

Peter Rohde Andersen er HD i ledelse og strategi, og han har i en periode været ansat ved Bring / Express ...

Steen Andersen er cand.agro., og han er ansat ved DLF Trifolium. Han bor i Rusland ...

Nina Kavtaradze er pianist, og hun har tidligere studeret ved Moscow Conservatory ...

Marie Krarup er cand.mag. i øststatskundskab, og hun er ansat ved Folketinget. Hun har i en periode boet i Rusland ...

Anne Marie Dalgaard er cand.jur. og executive master of corporate communication, og hun er ansat ved Danes Worldwide ...

Hans Wicks, og han er ansat ved Dansk Industri (DI). Han bor i Rusland ...

Vladimir Matchkov er dr.med., cand.scient. og ph.d. i kredsløbsfysiologi, og han er ansat ved Aarhus Universitet ...

Anne Lise Christensen er cand.psych., og hun har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...

Det er let at komme ind på livet af russere. Landets befolkning kender ikke noget til dansk hygge ...

Steen Sørensen er HD i finansiering, og han er ansat ved Exclases Holdings. Han har i en periode boet i Rusland ...

Boris Weil (afdød) var forfatter og systemkritiker, og han var tidligere ansat ved Det Kongelige Bibliotek ...

Niels E. Busch er civilingeniør og lic.techn., og han har i en periode været ansat ved Teknologisk Institut ...