tanzania (87)

Seneste poster om Tanzania (land) - 87 i alt

Elvar Vinum (afdød), og han var i en periode ansat ved Danisco. Han boede i Tanzania som voksen ...

Erik Somer er kemiingeniør og tidl. selvstændig konsulent, og han har i en periode været ansat ved FORCE Technology ...

Villy Vestergaard Olsen (afdød) var speciallæge i tropemedicin, og han havde i en periode et tillidshverv hos Kristelig ...

Camilla Hersom er cand.scient.pol ...

Arne Larsen er cand.agro. og ph.d., og han har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...

Tage Christensen Dalsgaard (afdød), og han var tidligere ansat ved Lyngby Statsskole. Han boede i en periode i Ghana ...

Peter Hostrup Rasmussen er civilingeniør og HD i afsætning, og han er ansat ved Cowi ...

Allan Vokstrup er cand.mag. og master i Afrika studier, og han har i en periode været ansat ved ASF Dansk Folkehjælp ...

Lone Njor Hulth er lærer og merkonom i markedsføring, og hun har i en periode været ansat ved HORESTA ...

Thomas Axel Jørgensen (afdød) var tidl. overlæge, og han var tidligere ansat ved Flying Doctors ...

Ib Glud Konradsen, og han har i en periode været ansat ved Danmarks Nationalbank ...

Bergit Forchhammer (afdød) var forfatter og tidl ...

Sven Poulsen er dr.odont., og han har i en periode været ansat ved Tandlægeskolen ...

Kaj Blegvad Andersen, og han har tidligere haft et tillidshverv hos Club Danois. Han har i en periode boet i Frankrig ...

Jakob Ejersbo (afdød) var forfatter. Han boede i Tanzania (Moshi) som voksen ...

Geert Aagaard Andersen, og han har tidligere været ansat ved Nordic Consulting Group ...

Henrik Ochsner (afdød) var cand.scient.pol., og han var i en periode ansat ved Naturhistorisk Museum ...

Kai Kristoffersen er HD og selvstændig konsulent, og han har tidligere været ansat ved Sydbank ...

Jens F. Hyldgaard Jensen er dr.med.vet., og han har tidligere været ansat ved Københavns Universitet ...

Lancelot D'Souza (afdød) var musikpædagog, og han var i en periode ansat ved World Music Center ...

Finn Jolander er cand.pæd., og han har tidligere været ansat ved Danida. Han har tidligere boet i Bangladesh som voksen ...

Per Ole Olesen er dr.agro., og han har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...

Tørk Haxthausen (afdød) var forfatter og maler, og han var i en periode ansat ved Danida ...

Hans Erik Eriksen (afdød) var HD i regnskabsvæsen, og han var i en periode ansat ved Sydbank ...

Jan Meyer er praktiserende læge, og han har tidligere været ansat ved Spedalskhedskommissionen ...