tanzania (86)

Seneste poster om Tanzania (land) - 86 i alt

Frans Mikael Jansen er skolelærer og Kandidat i International Udvikling & Forvaltning, og han er ansat ved ...

Morten Søttrup er agronom, og han har tidligere ejet Søttrupgård. Han har i en periode boet i Tanzania ...

Henrik Theilgaard er ingeniør, og han er ansat ved Niras. Han har i en periode boet i Tanzania (Dar Es Salaam området) ...

Jørgen Bøytler er tømrer og cand.theol., og han er ansat ved Brødremenigheden ...

Hans Peter Ubbe er akademiingeniør (maskinretningen) og HD i organisation, og han har i en periode været ansat ved ...

Jens Christoffersen er ingeniør, ph.d. og HD, og han er ansat ved Cowi ...

Henrik Garver er cand.scient.pol. og MBA, og han er ansat ved Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) ...

Agnete Bjørneboe er cand.scient. i biologi og billedkunstner, og hun har tidligere studeret ved Aarhus Kunstakademi ...

Susanne Nielsen er sanger, musiker og maler, og hun er ansat ved Sussi og Leo. Hun er født i Tanzania ...

Ole Blicher Olsen er ingeniør og civiløkonom, og han ejer OB Consult. Han har i en periode boet i Indien ...

Nils Groes er cand.polit ...

Jens Erik Vinther er specialtandlæge i oral kirurgi, forfatter og tidl. skolechef, og han er ansat ved Sostrup Slot ...

Ann Wenzel er lic. & dr.odont. samt forfatter, og hun er ansat ved Tandlægeskolen. Hun ejer (ferie)bolig i Tyskland ...

Jens O. Rønne Rasmussen er speciallæge og tid ...

Flemming Bjørk Pedersen er cand.jur., og han har i en periode været ansat ved Den danske ambassade. Han bor i Sverige ...

Jens Fjelstrup er el ingeniør og Master in Management of Technology, og han er ansat ved Cowi ...

Camilla Levin, og hun er medejer af 80 Days. Hun har tidligere boet i Tanzania som voksen ...

Bente Rübner er væver og møbeldesigner, og hun ejer Rübner. Hun har i en periode boet i Tanzania ...

Carsten Hüttemeier er landbrugstekniker, og han er ansat ved Aarhus Tech. Han har i en periode boet i Bhutan ...

Jonas Giersing, og han er ansat ved Fairtrade. Han har i en periode boet i Tanzania ...

Hans Henrik Munck er civilingeniør, og han har i en periode været ansat ved Maersk Company ...

Christian Duch er murer, bygningskonstruktør og arkitekt, og han er ansat ved Byfornyelsesselskabet Danmark ...

Kaj Verner Slot (afdød) var cand.merc., og han var i en periode ansat ved Xerox. Han boede i Tanzania () som voksen ...

Søren Wium Andersen er ferskvandsbiolog, og han har i en periode haft et tillidshverv hos Danmarks ...

Elvar Vinum (afdød), og han var i en periode ansat ved Danisco. Han boede i Tanzania som voksen ...