USA wisconsin (41)

Seneste poster om Wisconsin (region) - 41 i alt

Lise Vesterlund er Ph.D. in Economics, og hun er ansat ved University of Pittsburgh. Hun bor i USA ...

Aage Duch (afdød) var gårdejer. Han boede i en periode i USA ...

Aage Mosegaard Mikkelsen (afdød) var speciallæge i kirurgi og urologi, og han var i en periode ansat ved ...

Tomas Anker Christensen er cand.scient.pol., og han er ansat ved United Nations (UN). Han har i en periode boet i USA ...

Peter Chr. Petersen er gårdejer, og han har et tillidshverv hos KMC. Han har tidligere boet i USA ...

Jens Brabrand, og han ejer ConsilioNexus. Han har tidligere boet i USA ...

Peter Daell Bjerrum er Cand.jur. og HD i organisation, og han har i en periode været ansat ved Daells Varehus ...

Jens Jensen (afdød) var landskabsarkitekt, tidl ...

Henrik Holt Larsen er dr.merc., cand.polit., cand. psych. og MBA, og han er ansat ved Copenhagen Business School (CBS) ...

Carsten Rahbek er ph.d. i biogeografi, og han er ansat ved Statens Naturhistoriske Museum ...

Paul O. Madsen (afdød) var dr.med., og han var tidligere ansat ved University of Wisconsin. Han boede i USA som voksen ...

Pil Gundelach Brandstrup er cand.mag. i filmvidenskab, og hun er ansat ved Danmarks Radio ...

Eric Landon er økonom, designer og keramiker, og han ejer Tortus. Han er født i USA ...

Jens Aaris Thisted er cand.merc. og ph.d., og han har tidligere været ansat ved Copenhagen Business School (CBS) ...

John Temp (afdød) var maskinarbejder, ingeniør og MBA, og han ejede i en periode Temco. Han boede i en periode i USA ...

Olav Jull Sørensen er cand.merc. og MBA, og han er ansat ved Aalborg Universitet ...

Jørgen A. Houmann er cand.merc. og MBA, og han er ansat ved International Business College (IBC) ...

Jens O. Elling er lic.merc., MBA og forfatter, og han er ansat ved Copenhagen Business School (CBS) ...

Bjerne S. Clausen er M.Sc. i fysik samt ph.d., og han er ansat ved Haldor Topsøe. Han har i en periode boet i USA ...

Jan Berg er civilingeniør og læge, og han er ansat ved Barker Jørgensen. Han har i en periode boet i USA ...

Peter Adolphsen er forfatter, og han har tidligere været ansat ved Den Blå Port. Han har tidligere boet i USA som barn ...

Klavs F. Jensen er kemiingeniør og ph.d., og han er ansat ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) ...

Flemming von Lüttichau (afdød) var kammerherre og hofjægermester, og han ejede i en periode Møllerup Gods ...

Ole M ...