USA maryland (40)

Seneste poster om Maryland (region) - 40 i alt

Charles Sørensen (afdød), og han var i en periode ansat ved Ford Motor Co.. Han boede i en periode i USA ...

Eddie Szweda, og han ejer Midtfyns Bryghus. Han er født i USA ...

Peter Norborg er EMBA, og han er ansat ved Clipper Group. Han har i en periode boet i Schweiz ...

Holm Schwarze er ph.d. i fysik, og han er medejer af Guardian IP Consulting ...

Mads Melbye er dr.med., og han er ansat ved Statens Serum Institut. Han har tidligere boet i USA ...

Anders Fomsgaard er dr.med., og han er ansat ved Statens Serum Institut. Han har tidligere boet i USA ...

Troels Kjær er ph.d., og han er ansat ved Københavns Universitet. Han har i en periode boet i USA ...

Robert A. Fenton er ph.d. i fysiologi, og han er ansat ved Aarhus Universitet ...

Hans Jørgen Munkholm er lic.scient., og han har tidligere været ansat ved Syddansk Universitet ...

Jan Bendixen (afdød) var købmand, og han var iværksætter hos Flexiket. Han boede i en periode i USA ...

Walther Falholt (afdød) var dr.med., og han var i en periode ansat ved Nordsjællands Hospital ...

Pernille B. Lærkegaard Hansen er cand.scient. i biologi og kemi samt ph.d., og hun er ansat ved Syddansk Universitet ...

Ulla Wewer er dr.med., og hun er ansat ved Københavns Universitet. Hun har tidligere boet i USA som voksen ...

Lotte Friis er tidl. verdensmester i 800 meter fri svømning, og hun er ansat ved Danmarks Radio ...

Ebba Nexø er dr.med., og hun er ansat ved Skejby Sygehus. Hun har tidligere boet i USA som voksen ...

Gert Tinggaard Svendsen er cand.scient.pol., ph.d. i økonomi samt forfatter, og han er ansat ved Aarhus Universitet ...

Jesper Gjerløv, og han er ansat ved Universitetet i Bergen (UiB). Han bor i Norge ...

Herman Autrup er cand.scient. i organisk kemi samt ph.d., og han er ansat ved Aarhus Universitet ...

Jørgen Rassing er dr.phil. og lic.pharm., og han har tidligere været ansat ved Akzo Nobel / Coatings ...

Michael Møller er kandidat i International Relations, og han har i en periode været ansat ved United Nations (UN) ...

Søren Nielsen er læge og dr.med., og han er ansat ved Aarhus Universitet. Han har tidligere boet i USA som voksen ...

Bodil Kjær er indretningsarkitekt og møbeldesigner, og hun har tidligere været ansat ved Arup ...

Morten Rytter Sunesen er ph.d., og han er ansat ved Sophion Bioscience. Han har i en periode boet i Frankrig ...

Majbritt Sundstrøm, og hun er ansat ved Norden. Hun har tidligere boet i USA som voksen ...

Tom Knutzen er cand.merc. i strategisk og finansiel planlægning, og han er ansat ved Jungbunzlauer. Han bor i Schweiz ...