USA connecticut (45)

Seneste poster om Connecticut (region) - 45 i alt

Tim Whyte er bachelor i kolonihistorie, og han har i en periode været ansat ved Save the Children ...

Søren Wølck Schrøder er BA i økonomi, og han er ansat ved Bunge. Han har i en periode boet i USA ...

Poul Holm Pedersen er dr.odont., og han har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...

Kunal Singla er cand.merc.jur., og han er ansat ved Dansk Industri (DI). Han har i en periode boet i Indien ...

Thomas Hauge er master of Science (M.Sc.), Finance and International Trade, og han er ansat ved Columbus ...

Mads Buchwald er HD i Marketing Management, og han er ansat ved Dan Bunkering. Han har i en periode boet i USA ...

Søren Torp Laursen er HD i international marketing, og han har i en periode været ansat ved Top Toy ...

Thomas Blom Hansen er master i politisk teori, dr. phil. samt ph.d., og han er ansat ved Stanford University ...

Mikkel Lippmann er BA, og han er medejer af OMI. Han har i en periode boet i USA ...

Poul Steen Larsen, og han har i en periode været ansat ved Danmarks Biblioteksskole. Han har i en periode boet i USA ...

Peter Freuchen (afdød) var journalist, forfatter og polarforsker. Han boede tidligere i USA som voksen ...

Louis Lassen (afdød) var opfinder af hamburger sandwichen, og han ejede i en periode Louis' Lunch ...

Benjamin Evar er bachelor i økonomi og filosofi samt ph.d ...

Jan Kolbye Jensen er shippinguddannet og MBA, og han er ansat ved Mediq. Han har tidligere boet i USA som voksen ...

Hans Ole Knudsen er MBA, og han ejer Mia Management. Han har tidligere boet i USA som voksen ...

Dan Folke Larsen, og han har tidligere været ansat ved Storstrøms Amt. Han har tidligere boet i Botswana som voksen ...

Finn Stein Larsen (afdød) var cand.mag ...

Stig Høst (afdød), og han var iværksætter hos Alexander Host Foundation. Han boede i USA som voksen ...

Carl Egede Bøggild er automekaniker, glaciolog og ph.d., og han er ansat ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ...

Thomas Bang er billedhugger, og han har i en periode været ansat ved University of Rochester ...

Jens Glebe Møller er teolog, og han har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...

Kristian Thestrup Pedersen er dr.med ...

Joan M ...

Annie Lykke Gregersen er HA og cand.merc. i afsætningsøkonomi, og hun er ansat ved Stadtwerke ...