USA colorado (22)

Seneste poster om Colorado (region) - 22 i alt

Jane Aamund er forfatter, korrespondent i engelsk og tidl ...

Poul Holm Pedersen er dr.odont., og han har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...

Niels Anders Thorn er skuespiller og selvstændig terapeut, og han har i en periode været ansat ved Aarhus Teater ...

Kristian Gintberg er sangskriver og entertainer, og han er ansat ved Danmarks Radio ...

Ole Clifford er forfatter og tidl. datterselskabschef, og han har tidligere været ansat ved Det danske generalkonsulat ...

Flemming Stelling er civil pilot og tidl. selvstændig, og han er ansat ved Satair. Han har i en periode boet i USA ...

Thomas Haagen Frederiksen er bygningskonstruktør og executive MBA, og han er ansat ved Alectia ...

Lars Henrik Nielsen er cand.scient. og ph.d ...

Torben Stæhr Johansen er kirurg og amerikansk speciallæge i flyvemedicin, og han er ansat ved International Health ...

Tom Kähler er civilingeniør (kemi) og HD (finansiering og kreditvæsen), og han har i en periode været ansat ved ...

Mette Thunø er cand.mag. i moderne kinesisk og international pædagogik samt ph.d ...

Jesper Thagaard Wengel er cand.scient. i kemi og biologi samt ph.d., og han er ansat ved Syddansk Universitet ...

Min bror er gift med en amerikansk kvinde og bosat i USA. Han har ikke amerikansk statsborgerskab ...

Helge Adam Møller er major, og han har i en periode været ansat ved Folketinget ...

Kent Kristiansen Vittrup er HD i regnskabsvæsen og cand.merc.aud., og han er ansat ved PMC Hydraulics. Han bor i USA ...

Poul Erik Mouritzen er dr.scient.pol., og han er ansat ved Syddansk Universitet. Han har i en periode boet i Frankrig ...

Victoria Bernstorff Gyldensteen er kammerherreinde, hofjægermesterinde og lensgrevinde, og hun er medejer af ...

Sebastian H. Mernild er dr.scient., ph.d ...

Jørgen Christensen Dalsgaard er ph.d., og han er ansat ved Aarhus Universitet. Han har tidligere boet i USA som voksen ...

Peter Work er HD og ingeniør, og han ejer Ampelos Cellars. Han har tidligere boet i USA som voksen ...