tanzania alle-regioner (28)

Seneste poster om Alle Regioner (region) - 28 i alt

Torben Sejr Hansen er landmand, og han har tidligere været medejer af Tandan Farm ...

Uffe König (afdød) var lærer, og han var tidligere ansat ved United Nations Children's Fund (UNICEF) ...

René Sølvsten Nissen er cand.theol. og Master of African Studies, og han har tidligere været ansat ved Soma Biblia ...

Christian E. Olsson er bygningsingeniør, og han er ansat ved Danica ...

Ivan Stensgaard er ph.d. i fysik, og han har tidligere været ansat ved Aarhus Universitet ...

Mike Glynn Bucknell, og han har i en periode været medejer af Waverley ...

Jan Iversen er pædagog og havornitolog, og han er iværksætter hos Blue Lagoon. Han bor i Tanzania (Paje/Zanzibar) ...

Savanna and Ocean Hotel har kompetencer inden for overnatning samt kultur og fritid i Tanzania (Paje/Zanzibar) ...

Blue Lagoon har kompetencer inden for overnatning samt kultur og fritid i Tanzania (Paje/Zanzibar) ...

Jane Teller er cand.polit. og forfatter, og hun har i en periode studeret ved Københavns Universitet ...

Henrik Theilgaard er ingeniør, og han er ansat ved Niras. Han har i en periode boet i Tanzania (Dar Es Salaam området) ...

Jørgen Bøytler er tømrer og cand.theol., og han er ansat ved Brødremenigheden ...

Jens Christoffersen er ingeniør, ph.d. og HD, og han er ansat ved Cowi ...

Agnete Bjørneboe er cand.scient. i biologi og billedkunstner, og hun har tidligere studeret ved Aarhus Kunstakademi ...

Ole Blicher Olsen er ingeniør og civiløkonom, og han ejer OB Consult. Han har i en periode boet i Indien ...

Jens O. Rønne Rasmussen er speciallæge og tid ...

Flemming Bjørk Pedersen er cand.jur., og han har i en periode været ansat ved Den danske ambassade. Han bor i Sverige ...

Søren Wium Andersen er ferskvandsbiolog, og han har i en periode haft et tillidshverv hos Danmarks ...

Villy Vestergaard Olsen (afdød) var speciallæge i tropemedicin, og han havde i en periode et tillidshverv hos Kristelig ...

Arne Larsen er cand.agro. og ph.d., og han har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...

Sven Poulsen er dr.odont., og han har i en periode været ansat ved Tandlægeskolen ...

Jakob Ejersbo (afdød) var forfatter. Han boede i Tanzania (Moshi) som voksen ...

Jens F. Hyldgaard Jensen er dr.med.vet., og han har tidligere været ansat ved Københavns Universitet ...

Finn Jolander er cand.pæd., og han har tidligere været ansat ved Danida. Han har tidligere boet i Bangladesh som voksen ...

Per Ole Olesen er dr.agro., og han har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...