kina alle-regioner (3)

Byer
Seneste poster om Alle Regioner (region) - 3 i alt

Poul Aagaard Poulsen (afdød) var dr.med., og han var i en periode ansat ved Thy Mors Sygehus ...

Inger Marianne Boel (afdød) var kammerdame, og hun var i en periode ansat ved Det danske kongehus ...

Per Frimer Larsen er cand.pæd.pæd., og han har i en periode været ansat ved Århus Fællesseminarium ...