indien vest-bengalen (6)

Byer
Seneste poster om Vest Bengalen (region) - 6 i alt

Jens Christensen, og han har i en periode ejet Valhøj Hærderi. Han har i en periode boet i Indien ...

Kulbir Singh Birdi er forfatter, og han har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...

Lisbeth Johansen er akademiøkonom og yogalærer, og hun ejer LittleBigHelp. Hun bor i Indien ...

Ole Blicher Olsen er ingeniør og civiløkonom, og han ejer OB Consult. Han har i en periode boet i Indien ...

Anne Lise Timmermann (afdød) var sygeplejerske, og hun havde i en periode et tillidshverv hos Caritas ...

Nirmal Kumar Chakrawarty (afdød) var professor, dr.phil., og han var i en periode ansat ved Syddansk Universitet ...