Seneste poster om social sikring og sundhed (noegleord) - 72 i alt

Selv om man har boet i Danmark i mange år, skal man ikke betale skat til den danske stat af sin amerikanske Social ...

Ved bosættelse i Spanien kkan man tage dansk efterløn med, men bliver den så beskattet i danmark eller i spanien? ...

Som bekendt betyder kommunalreformen at amtsskatten forsvinder ...

En dansker, som flytter fra USA til Danmark med sin amerikanske folkepension (social security), bliver omfattet af den ...

Du er da en af de heldige der får det fulde beløb jeg selv får 2.987, pr. måned efter skat ...

hvad skal der betales i skat af invalidepensionen der udbetales ved mere end 66% uarbejdsdygtighed ...

for det første, hvorfor har du ikke underskrevet dit indlæg, er du bange for det kun er en ide du har selv, eller hvad? ...

Hej Kurt! Folkepension er ikke rubriceret som Pension og anden opsparing men derimod som Social sikring og sundhed på ...

Jeg har endnu ikke et eneste sted set, hvordan man bliver beskattet med sin folkepension i Spanien ...

Hej Marianne ! Hvis du flytter permanent til Spanien, det vil sige opgiver din helårsbolig i DK, bliver du ...

Hej Marianne,du skal først selv undersøge skatten i spanien,du har vel lært sproget,er selv på førtidspension,og du ...

Når en dansk pensionist bosætter sig i Tyrkiet, skal den pågældende ikke betale skat af sin danske pension i Tyrkiet ...

Hej kollega. Er selv förtidspensionist og faar bade off. og privat pension. Jeg bor i Wien ...

Jeg er på mellemste førtidspension pga tafikulykke.Jeg får de meste mærkelige vejledninger mht beskatning ...