grækenland pension og opsparing skatter og afgifter (7)

Seneste poster om Skatter afgifter (noegleord) - 7 i alt

Hvis du flytter til Grækenland, slipper du for at betale skat af kapitalafkast ...

Flytter man som pensionist til Grækenland, bliver de løbende pensionsudbetalinger beskattet af Danmark med den ...

Den dansk græske dobbeltbeskatningsaftale åbner mulighed for, at danskere, der flytter til Grækenland, kan trække deres ...

Der findes ingen formueskat, lige som ejendomsavancebeskatning hører til undtagelserne i Grækenland, fremgår det ...

Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Grækenland indebærer, at Danmark skal beskatte den pension, som danske ...

Grækenland har bankhemmelighed, fremgår det ...

Bor man uden for Danmark, og har man renteindtægter fra indestående og obligationer i Danmark, er de typisk begrænset ...