tjekkiet job (18)

Seneste poster om job (noegleord) - 18 i alt

Skjold Gustav Mellbin (afdød) var jurist, og han var tidligere ansat ved United Nations (UN). Han boede i USA ...

Husted har kompetencer inden for rekruttering samt job og jobmuligheder i Tjekkiet ...

Niels Lundorff er cand.merc.aud., og han er ansat ved Alior Bank. Han har i en periode boet i Polen (Masovien) ...

Peter Popowicz er folkeskolelærer, og han er ansat ved Icepharma. Han har tidligere boet i Tjekkiet ...

Peter Sørensen, og han er ansat ved ZM Nove. Han har tidligere boet i Polen (Masovien) som voksen ...

Tonny Gjettermann, og han er ansat ved Group VH. Han har i en periode boet i Norge ...

David T. Hansen er BSc. og E MBA, og han er ansat ved Taconic. Han har tidligere boet i Finland som voksen ...

Finn Strøm Madsen er kemiingeniør og Executive MBA, og han er ansat ved Finn S. Madsen ...

Milan Vitek er violinist, og han er ansat ved Oberlin. Han har i en periode boet i USA ...

Lars Bo Haber Petersen, og han er ansat ved Eniro. Han har i en periode boet i Tjekkiet ...

Jiri Lukas er kromosombiolog, dyrlæge og ph.d., og han er ansat ved Københavns Universitet ...

Hans Severin Møller (afdød) var jurist, og han var iværksætter hos Eleni Nakou Foundation ...

Poul Erik Skammelsen er TV journalist, og han er ansat ved TV2. Han har tidligere boet i Tjekkiet som voksen ...

Stig Wørmer er cand.mag. og forfatter, og han er ansat ved Sankt Annæ Gymnasium. Han har i en periode boet i Tjekkiet ...

Jørgen Bøjer er cand.art. og cand.jur., og han har i en periode været ansat ved Den danske ambassade ...

Tjekkerne kan se frem til en forenkling af skattesystemet, som bl.a. betyder, at de slipper med at betale 15 pct ...

Simon Norst er elektriker, og han er ansat ved Cimbria. Han bor i Tjekkiet (Nordmæhren) ...

Familien havde betydelig flere penge til rådighed i de fire år, Kresten Kloch var økonomidirektør i Tjekkiet og ...