tanzania job (58)

Under-Nøgleord
Seneste poster om job (noegleord) - 58 i alt

Camilla Levin, og hun er medejer af 80 Days. Hun har tidligere boet i Tanzania som voksen ...

Bente Rübner er væver og møbeldesigner, og hun ejer Rübner. Hun har i en periode boet i Tanzania ...

Carsten Hüttemeier er landbrugstekniker, og han er ansat ved Aarhus Tech. Han har i en periode boet i Bhutan ...

Jonas Giersing, og han er ansat ved Fairtrade. Han har i en periode boet i Tanzania ...

Hans Henrik Munck er civilingeniør, og han har i en periode været ansat ved Maersk Company ...

Christian Duch er murer, bygningskonstruktør og arkitekt, og han er ansat ved Byfornyelsesselskabet Danmark ...

Kaj Verner Slot (afdød) var cand.merc., og han var i en periode ansat ved Xerox. Han boede i Tanzania () som voksen ...

Søren Wium Andersen er ferskvandsbiolog, og han har i en periode haft et tillidshverv hos Danmarks ...

Elvar Vinum (afdød), og han var i en periode ansat ved Danisco. Han boede i Tanzania som voksen ...

Erik Somer er kemiingeniør og tidl. selvstændig konsulent, og han har i en periode været ansat ved FORCE Technology ...

Villy Vestergaard Olsen (afdød) var speciallæge i tropemedicin, og han havde i en periode et tillidshverv hos Kristelig ...

Arne Larsen er cand.agro. og ph.d., og han har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...

Tage Christensen Dalsgaard (afdød), og han var tidligere ansat ved Lyngby Statsskole. Han boede i en periode i Ghana ...

Peter Hostrup Rasmussen er civilingeniør og HD i afsætning, og han er ansat ved Cowi ...

Allan Vokstrup er cand.mag. og master i Afrika studier, og han har i en periode været ansat ved ASF Dansk Folkehjælp ...

Lone Njor Hulth er lærer og merkonom i markedsføring, og hun har i en periode været ansat ved HORESTA ...

Thomas Axel Jørgensen (afdød) var tidl. overlæge, og han var tidligere ansat ved Flying Doctors ...

Ib Glud Konradsen, og han har i en periode været ansat ved Danmarks Nationalbank ...

Sven Poulsen er dr.odont., og han har i en periode været ansat ved Tandlægeskolen ...

Kaj Blegvad Andersen, og han har tidligere haft et tillidshverv hos Club Danois. Han har i en periode boet i Frankrig ...

Geert Aagaard Andersen, og han har tidligere været ansat ved Nordic Consulting Group ...

Kai Kristoffersen er HD og selvstændig konsulent, og han har tidligere været ansat ved Sydbank ...

Jens F. Hyldgaard Jensen er dr.med.vet., og han har tidligere været ansat ved Københavns Universitet ...

Finn Jolander er cand.pæd., og han har tidligere været ansat ved Danida. Han har tidligere boet i Bangladesh som voksen ...

Per Ole Olesen er dr.agro., og han har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...