pakistan job (24)

Under-Nøgleord
Seneste poster om job (noegleord) - 24 i alt

Niels Christian Andersen er cand.mag ...

Ole Herbert Nielsen er bygningsingeniør, og han har i en periode været ansat ved Storebælt ...

P. B. Hvalkof er folkeskolelærer og major, og han har tidligere været ansat ved Bindslev Skole ...

Siems J ...

Stig Wetterstrøm, og han er ansat ved PensionsSelskabet. Han har tidligere boet i Indonesien ...

Elin Schmidt er cand.jur. og HD i organisation, og hun er ansat ved Rockwool ...

Karl Erik Wienberg er cand.theol., og han har i en periode været ansat ved Gentofte Provsti ...

Jes Grunnet Jepsen, og han har i en periode været ansat ved ØK. Han bor i Spanien ...

Jørgen Trier Hansen (afdød) var tidl ...

Simi Jan er journalist og forfatter, og hun har i en periode været ansat ved TV2 ...

Jesper T. Lok er shippinguddannet og MBA, og han har et tillidshverv hos Dagrofa. Han har i en periode boet i Nigeria ...

Mette Fisker, og hun ejer ConferenceCare. Hun har i en periode boet i Pakistan ...

Peter Lundhus er civilingeniør, og han er ansat ved Sund og Bælt. Han har tidligere boet i Pakistan som voksen ...

Puk Damsgård Andersen er journalist og forfatter, og han er ansat ved Danmarks Radio ...

Bengt Åke Lundvall er mag.pol., og han er ansat ved Aalborg Universitet. Han har tidligere boet i Pakistan som voksen ...

Mogens Wernberg er anæstesilæge og tidligere indehaver af smerteklinik, og han har i en periode været ansat ved Red ...

Gunner Bols Bundgaard (afdød), og han var tidligere ansat ved Skive Egnens Erhvervsråd ...

Palle From Petersen er cand.merc., HD i regnskabsvæsen og CBA, og han har i en periode været ansat ved H+H ...

Birgitte Brekke, og hun er ansat ved Frelsens Hær. Hun har tidligere boet på Sri Lanka som voksen ...

Holger Bie Thomasen er civilingeniør, forfatter og tidl ...

René Albeck, og han har tidligere været ansat ved Caritas. Han har tidligere boet i Pakistan () som voksen ...

Jørgen Gammelgaard er forfatter, og han har i en periode været ansat ved Mellemfolkeligt Samvirke ...

John Victor Schelde er bachelor i Human Resource Development & Psykologi, og han er ansat ved Telenor. Han bor i Indien ...

Jørn Riel er radiotelegrafist, navigatør og forfatter, og han har tidligere været ansat ved United Nations (UN) ...