laos job (4)

Under-Nøgleord
Seneste poster om job (noegleord) - 4 i alt

Søren Lauridsen er cand.merc. og MBA, og han er ansat ved Carlsberg. Han har i en periode boet i Indien ...

Jørgen Gammelgaard er forfatter, og han har i en periode været ansat ved Mellemfolkeligt Samvirke ...

Sten Sverdrup Jensen er cand.polit., og han er ansat ved Aalborg Universitet ...