japan bolig (19)

Seneste poster om bolig (noegleord) - 19 i alt

Stig L. Andersson er landskabsarkitekt, og han ejer SLA. Han har i en periode boet i Japan ...

Japan har en af de befolkninger i verden, som ældes mest. Resultatet er spøgelsesbyer med masser af forladte huse ...

Rud Christiansen, og han ejer Kafferiet. Han ejer (ferie)bolig i Sverige ...

Akido Kuwahata er møbeldesigner, og hun ejer Kuwahata. Hun er født i Japan ...

Jytte Loehr er kunstmaler, og hun har i en periode studeret ved Skandinavisk Forening ...

Signe Schjøth er selvstændig keramiker og designer, og hun har i en periode studeret ved Royal College of Art ...

Kaspar Basse er HA og cand.merc. i international marketing & management, og han er medejer af Joe and The Juice ...

Erik Høg er cand.mag. og dr.scient., og han har i en periode været ansat ved Universität Hamburg ...

Takio Ueda er restauratør, og han er medejer af Sukiyaki. Han har tidligere boet i Japan (Kansai) som barn ...

Bodil Kjær er indretningsarkitekt og møbeldesigner, og hun har tidligere været ansat ved Arup ...

Søren M. Chr. Bisgaard er te ceremonimester. Han har i en periode boet i Japan (Kansai) ...

Inger Marianne Boel (afdød) var kammerdame, og hun var i en periode ansat ved Det danske kongehus ...

Else Hammerich er folkeskolelærer og cand.pæd., og hun er ansat ved Center for Konfliktløsning ...

Tadao Chiba er forfatter, og han har været iværksætter hos Dansk Japansk Kulturhøjskole. Han er født i Japan ...

Merete Rostock Jensen er tidl. hofdame for dronning Ingrid. Hun har tidligere boet i Japan som voksen ...

Poul Christian baron de Bertouch Lehn (afdød) var baron, kammerherre og hofjægermester, og han ejede i en periode ...