brasilien social sikring og sundhed (2)

Seneste poster om social sikring og sundhed (noegleord) - 2 i alt

Når en folkepensionist beslutter sig til at bo i Brasilien bliver det uden pensionstillægget ...

Danskere som lader sig operere billigt i udlandet, spiller i virkeligheden hasard med deres eget helbred ...