Under-Nøgleord
Seneste poster om job (noegleord) - 11 i alt

Birthe Rask (afdød) var revisor og tidl. ejer af hotel og minitaxier, og hun var tidligere ansat ved Red Cross ...

P. B. Hvalkof er folkeskolelærer og major, og han har tidligere været ansat ved Bindslev Skole ...

Kurt Borgkvist er cand.jur., HD i organisation og tidl. selvstændig, og han har i en periode været ansat ved Bluetels ...

Jørn Andersen er tidl. bodyguard, og han har i en periode været ansat ved Østjyllands Politi ...

Jan Erik Elgaard, og han ejer Elgaard Mancom. Han har tidligere boet i Bosnien Hercegovina ...

Jakob Ellemann Jensen er cand.merc.jur., og han er ansat ved Folketinget ...

Jørgen Simonsen er oberst, og han har et tillidshverv hos Polyfa Consultants ...

Birte Weiss er journalist og forfatter, og hun har i en periode været ansat ved Indenrigs og sundhedsministeriet ...

Anders Levinsen, og han er ansat ved Cross Cultures Project Association ...

Birgitte Qvist Sørensen er teolog, og hun er ansat ved Folkekirkens Nødhjælp ...

Bent Boisen (afdød) var tidl. sognepræst, og han var tidligere ansat ved KFUM / Soldater Missionen ...