færøerne (74)

Seneste poster om Færøerne (land) - 74 i alt

Henrik Møller er cand.jur., og han er ansat ved Retten i Torshavn. Han bor på Færøerne ...

Carsten Høgh, og han har i en periode været ansat ved Søværnet. Han har i en periode boet på Færøerne ...

Heini Zachariassen, og han ejer Vivino. Han har i en periode boet i USA ...

Bent Klinte er cand.jur., og han har i en periode været ansat ved Viborg Amt. Han har i en periode boet på Færøerne ...

Kent F. Madsen, og han er ansat ved Netop Business Solutions ...

Ole Jacobsen (afdød) var cand.jur., og han havde i en periode et tillidshverv hos Natur og Miljøklagenævnet ...

Gregers Algreen Ussing er arkitekt, og han har tidligere været ansat ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for ...

Linda Andrews er gospelsanger og vinder af X Factor i 2009. Hun har i en periode boet på Færøerne ...

Jørgen Johansen, og han er ansat ved MT Højgaard. Han har tidligere boet i Libyen som voksen ...

Kristian Djurhuus er cand.odont. og tidl ...

Poul Johansen er selvstændig konsulent, og han har tidligere været ansat ved Haderslev Kommune ...

Inger Klein Olsen, og hun er ansat ved Cunard Lines. Hun har i en periode boet på Færøerne ...

Jens Müller er maritimt uddannet og tidl ...

Annika Johannessen er skuespiller, og hun har i en periode været ansat ved Det kongelige Teater ...

Ditlev Mahler er ph.d., og han er ansat ved Københavns Amt. Han har tidligere boet på Færøerne som voksen ...

Poul Johannes Johansen (afdød) var fiskeskipper, styrmand, skibsfører og radiotelegrafist, og han var i en periode ...

Johan Poulsen er speciallæge i kirurgi og urologi, og han er ansat ved Aalborg Sygehus ...

Karin Elsubudóttir Heinesen er cand.mag. i kunst og kulturvidenskab, og hun er ansat ved Nordatlantens Brygge ...

Hanne Blegvad Jensen er cand.jur., og hun har i en periode været ansat ved Østre Landsret ...

Jacob Haugaard er komiker, sanger og komponist, og han har i en periode været ansat ved Folketinget ...

Sven Lykke Jørgensen (afdød) var speciallæge i neurologi, og han var i en periode ansat ved Odense Universitetshospital ...

Niels V. Skipper Petersen er lærer og forfatter, og han er ansat ved Bindslev Skole ...

Niels Halm, og han er ansat ved Nordens Hus. Han bor på Færøerne ...

Jeppe Nielsen er bygningskonstruktør, og han er medejer af Dansk Boligbyg. Han har i en periode boet på Færøerne ...

Peer Johansen er grafiker, og han ejer NordPro Reklame. Han har tidligere boet på Færøerne som voksen ...