http http://www.lauridsen.se (1)

Lena Lauridsen er markedsøkonom, HD A og forfatter, og hun er ansat ved ITIM. Hun har i en periode boet på Grønland ...