http http://www.erling.tiedemann.dk (1)

Erling Tiedemann (afdød), og han havde tidligere et bijob hos Etisk Råd. Han boede i en periode i Frankrig ...