http http://hjernesmart.dk (1)

Anette Prehn er sociolog og forfatter, og hun er ansat ved Centre for Brain Based Leadership and Learning ...