stemmeret stemmeret (83)

Seneste poster om stemmeret (emne) - 83 i alt

Danske statsborgere syd for landegrænsen kan kun stemme kommunalt, men hverken til det danske folketing eller til ...

Jette Tuca skrev tidligere på året en harmdirrende klage til EU Parlamentet, fordi hun ikke kunne stemme ved det ...

Jeg har lidt svært til at få dit regnestykke til at gå op Peter ...

JO det stemmer men du må selv om hvad du bruger det til. Det var såmend bare noget jeg synes var interessant ...

Hej Jeg har hørt nogle fortælle at der skal være en messe vedr. boligkøb i sydeuropa ...

På Politikens webside kan man under kronikker finde en kronik fra 20. august, som handler om at miste sin valgret ...

Tabet af den danske stemmeret da de udvandrede, kom bag på 79 af 110 udlandsdanskere eller 72 pct ...

Eftersom de fleste danskere holder mere af at færdes blandt deres landsmænd end blandt franske, har en forbløffende ...

Familien Gustavsson trives i Malmö, efter at den for nogle år siden udvandrede fra Danmark ...

I Indenrigsministeriet skønner man, at reglen om at danskere uden fast bopæl i Danmark ikke kan stemme i Danmark ...